Vihreä lippu

Tässä blogissa kerromme, miten Kiirunatien ja Maauuninpolun päiväkodeissa osallistutaan Vihreä lippu -ohjelmaan. Luvassa on tarinoita,valokuvia, erilaisia tehtäviä ja vinkkejä matkan varrelta.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma mm. päiväkodeille ja kouluille. Se ohjaa meitä pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan paremman ympäristön puolesta.
Tämä on meidän kaikkien yhteinen juttu!


keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Olemme aloittaneet Kiirunatien toimintayksikössä Vihreä lippu -ohjelman. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma mm. päiväkodeille ja kouluille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan. Vihreässä lipussa toteutuvat kestävän kehityksen eri näkökulmat. Vihreän lipun saaminen edellyttää, että koko päiväkoti lähtee mukaan projektiin.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:
·         osallisuus: lapset ja nuoret vaikuttajina
·         ympäristökuormituksen vähentäminen
·         kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
·         jatkuva parantaminen: pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus
·         yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vihreässä lipussa keskitytään kulloinkin yhteen teemaan, olemme valinneet ensimmäiseksi teemaksi veden.

Lasten osallisuus on yksi Vihreä lippu -ohjelman periaatteista. Toimintayksikössämme se näkyy mm. säännöllisinä lasten kokouksina. Lasten kokoukset pidetään joka ryhmässä kerran kuukaudessa, kokoukseen osallistuvat kaikki ryhmän lapset ja aikuiset. Kokouksessa keskustellaan edellisen ja kuluvan kuukauden tapahtumista liittyen päiväkodin toimintaan sekä Vihreä lippu -ohjelmaan.

Vihreä lippu -ohjelman vastuuryhmänä toimii ympäristöraati, johon kuuluu lapsia, kasvattajia ja mahdollisuuksien mukaan muuta henkilökuntaa.
Vietimme  yhdessä Vihreän lipun päivää!

2.2.2015 vietimme päiväkodeissa kansallista Vihreä lippu -päivää. Jutun juju oli ilahduttaa toista ihmistä kestäviä periaatteita kunnioittaen aineettomalla lahjalla. Ilahduttaminen koostuu yksinkertaisista teoista: hymyt, halaukset ja ystävälliset sanat ovat taatusti tervetulleita jokaisen arkeen!

Kiirunatien ja Maauuninpolun esikoululaiset ilahduttivat toisiansa laulamalla talvilauluja Maauunipolun päiväkodin pihalla. Myös muut ryhmät ilahduttavat toisiansa esim. lauluin ja leikein.